PROGRAM

16 MAYIS 2016
 
09:00-09:30 Tanışma ve Program hakkında bilgilendirme (Dr.Fehmi Tabak)
09:30-12:00 HIV/AIDS polikliniği (Dr.Recep Öztürk, Dr.Bilgül Mete, Dr.Fehmi Tabak)
12:00 GILEAD Uydu Sempozyumu HIV: Saptanamazın Ötesidir (Dr. Atahan Çağatay)
13:00-14:00 HIV/AIDS polikliniği
14:00-14:30 Kahve arası
14:30-15:00 HIV/AIDS hastasının izlemi (Dr.Bilgül Mete)
15:00-15:30 HIV/AIDS hastasında akılcı ilaç kullanımı ve Rehberler (Dr.Mücahit Yemişen)
 
17 MAYIS 2016
 
09:00-10:00 MSS ve HIV (Dr.Ayşe Altıntaş)
10:00-12:00 Mikrobiyoloji PCR laboratuvarı ziyareti
•    Tanısal testler (Dr.Mert Kuşkucu)
•    Direnç testi ve yorumlanması (Dr.Kenan Midilli)
12:00-13:30 MSD Uydu Sempozyumu
•    HIV/AIDS tedavisinde Isentress’in Yeri (Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu)
13:30-14:00 Deri ve HIV (Dr.Zekai Kutlubay)
14:00-14:30 Kahve arası
14:30-16:00 Zor olgular
 
18 MAYIS 2016
 
09:00-12:00 HIV/AIDS hastasının klinik mikrobiyoloji örneklerine yaklaşım (Dr.Recep Öztürk)
12:00-13:30 Jannsen İlaçları Uydu Sempozyumu 
“Proteaz inhibitörleri ve darunavirin HIV tedavisindeki yeri / Rehberler ne diyor? “(Dr.Fehmi Tabak)
13:30-14:00 KVS ve HIV (Dr.Barış İkitimur)
14:00-14:30 Kahve arası
14:30-15:15 HIV/AIDS tedavisi ile ilgili bir makaleyi nasıl okuyalım? (Dr.Reşat Özaras) (GSK tarafından desteklenmektedir)
15:15-16:00 Değerlendirme ve kapanış