08 MAYIS 2017
09:00-­‐09:30   Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme (Dr.Fehmi Tabak)
09:30--12:00   HIV/AIDS Polikliniği (Dr.Bilgül Mete, Dr.Fehmi Tabak)
12:00-­‐13:00   Glaxo Smith Kline Uydu Sempoyumu
                      HIV Tedavisinde Bugün: Dolutegravir Bazlı Tedavi Rejimleri
                      Moderatör: Dr. Fehmi Tabak  Konuşmacı: Dr. Dilek Yıldız
13:00-­‐14:00   HIV/AIDS Polikliniği
14:00-­‐14:30   Kahve arası    
14:30-­‐15:00   HIV/AIDS Hastasının İzlemi (Dr. Bilgül Mete)  
15:00-­‐15:30   HIV/AIDS Hastasında Akılcı İlaç Kullanımı Işığında Rehberler ve Tedavi Seçimi (Dr. Bilgül Mete)
 
09 MAYIS 2017
09:00-­‐10:00   Hasta ile İlk Karşılaşma (Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu)
10:00-­‐12:00   Mikrobiyoloji PCR Laboratuvarı Ziyareti Tanısal Testler (Dr. Mert Kuşkucu)
                      Direnç Testi ve Yorumlanması (Dr. Kenan Midilli)
12:00-­‐13:30   Glaxo Smith Kline Uydu Sempoyumu
                      Dolutegravir Bazlı Tek Tablet Rejimi ve Vaka Simülasyonu Eşliğinde Deneyim Paylaşımı
                      Konuşmacı: Dr. Sevtap Şenoğlu
13:30-­‐14:00   Deri ve HIV (Dr. Zekai Kutlubay)
14:00-­‐14:30   Kahve arası
14:30-­‐16:00   Zor Olgular
 
10 MAYIS 2017
09:00-­‐12:00   HIV/AIDS Hastasının Klinik Mikrobiyoloji Örneklerine yaklaşım (Dr.Recep Öztürk)
12:00-­‐13:30   Gilead Sciences Uydu Sempozyumu
                      Güçlü Omurga Tedavisi ile HIV Tedavisine Güçlü Başlangıç
Moderatör: Dr.Atahan Çağatay Konuşmacı: Dr. Özlem Altıntaş
13:30-­‐14:00   KVS ve HIV (Dr. Barış İkitimur) 
14:00-­‐14:30   Kahve arası   
14:30-­‐15:15   2016-2017 Önemli yayınları birlikte değerlendirelim
15:15-­‐16:00   Değerlendirme ve kapanış