HIV ile Enfekte Olguda Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarına Yaklaşım

26 Nisan 2023 / 18:00 – 19:30

Develi Restaurant Samatya İstanbul

 

Moderatör: Dr. Dilek Yıldız Sevgi

Olgu Sunumu: Dr. Ceren Atasoy Tahtasakal

HIV ile Yaşayan Kişilerde Sık Karşılaşılan SSS Enfeksiyonları: Dr. Hüsrev Diktaş