Sayın Meslektaşlarımız,

 

Türkiye’de HIV enfeksiyonu ile ilgili faaliyet gösteren beş hekim derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu “Türkiye HIV/AIDS Platformu”’nun her yıl düzenlediği ve bu yıl da altıncısı gerçekleştirilecek olan HIV/AIDS Kongresi’nin 24-27 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya Xanadu Otel’de yapılması planlanmaktadır.

 

Bu kongre, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği (AIDS ve CYBH Derneği), Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED) ve HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND)’nin katkılarıyla düzenlenmektedir.

 

Bugün, uzun ve kaliteli yaşamın mümkün olduğu kronik bir hastalık olarak nitelendirilen HIV enfeksiyonunun insidansı dünya genelinde giderek azalmakta ve artık daha çok epidemiyi sonlandırmaya yönelik stratejiler üzerinde çalışılmaktadır. Buna karşılık Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı bölgelerde maalesef artış katlanarak devam etmektedir. Ülkemizde henüz önüne geçilememiş olan bu artışın yanı sıra COVID-19 pandemisinin de araya girmesiyle tanı alamayan ve geç dönemde tanı konulan kişilerin de sayısının artmakta olduğunun farkındayız. Tüm bu nedenlerle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları olarak bizler, HIV enfeksiyonunu daha çok konuşmamız, gerek insidansı kontrol altına almaya, gerek korunmaya, gerek tedaviye, gerekse HIV ile yaşayan kişilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik ülkemize özgü, doğru ve etkin stratejileri geliştirebilmek ve hedeflerimizi hayata geçirebilmek için fikir ve bilgi alışverişi yapmamız, deneyimlerimizi paylaşmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

 

Bu hedeflerden yola çıkarak, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, uzmanlık öğrencilerinin ve ilgili diğer paydaşların bu önemli tartışmanın bir parçası olmak ve deneyimleri ile katkı sunmak için kongremiz çatısı altında buluşmasından mutluluk ve onur duyacağımızı bilmenizi isteriz.

 

Sizleri Türkiye HIV/AIDS Platformu tarafından 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında, Xanadu Otel, Antalya’da düzenlenecek olan Ulusal HIV/AIDS Kongresi’nin heyecan ve gururunu paylaşmaya davet ediyoruz.

 

Sevgi ve Saygılarımızla,

 

“Türkiye HIV/AIDS Platformu” adına,

Prof. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu - Kongre Başkanı

Doç. Dr. Asuman İnan - Kongre Başkan Yardımcısı

Uzm. Dr. Arzu Nazlı - Kongre Sekreteri

 

 

HIV/AIDS 2022 Kongre Kitabı için tıklayınız.